• کارخانه آسفالت سیار در روستای چاه ابراهیم مستقر شد

    کارخانه آسفالت سیار در روستای چاه ابراهیم مستقر شد

    در راستای محرومیت زدایی مناطق محروم بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان با استقرار کارخانه آسفالت سیار در روستای چاه ابراهیم کوهستان نمداد در نظر دارد تمامی جاده‌های روستایی اين منطقه را آسفالت نماید.

رودبارجنوب

اقتصادی