• تحولات اخیر منطقه تا تنبیه صهیونیسم

    تحولات اخیر منطقه تا تنبیه صهیونیسم

    ما بر سر امنیت مردم و کشورمان با کسی معامله نمی‌کنیم و بعد از حمله رژیم اشغالگر به سفارت ایران در دمشق رهبر معظم انقلاب هم فرمودند: حتما تنبیه خواهد شد، چگونگی تنبیه و زمان آن مشخص نیست و این خود تنبیهی بزرگ است.

رودبارجنوب

اقتصادی